МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ

Authors

  • СІ Городинський Украина

Abstract

Проблема забезпечення позитивного впливу занять фізичною культурою та спортом на стан здоров'я студентської молоді на сьогодні є безперечно актуальною проблемою через майже повну відсутність спрямованості на процес формування здорового способу життя, який в свою чергу, призводить до значного погіршення психічного і фізичного здоров’я. Формування процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах потребує вдосконалення напрямку спрямованого на покращення здоров’я студентів. В основному процес побудований на широкому використанні новітніх технологій в галузі соціальних та педагогічних наук, проте останнім часом він дещо ускладнюється, оскільки обумовлений багатьма факторами, серед яких значущою є мотивація до занять фізичною культурою. На жаль, останнім часом у молоді істотно знизився інтерес до занять фізичною культурою і спортом. Значну частину вільного часу юнаки і дівчата проводять за монітором комп’ютера, перебуваючи більше часу у віртуальному, а не в реальному світі. Тривожним сигналом є пропуски занять з фізичного виховання студентами вищих учбових закладів без поважних причин, а також регулярні запізнення (15–25%), ця тенденція відслідковується як правило частіше у старшокурсників. Необхідною передумовою успішної реалізації занять фізичного виховання у ВНЗ є формування у студентської молоді позитивних мотиваційних установок та звичок до систематичних занять фізичними вправами. Тому що стійка мотивація – це шлях до успішного вирішення у майбутній професійній діяльності виробничих завдань, це вміння приводити наявні умови у відповідність до вимог, які випливають із мети, змісту навального процесу та власного бачення проблем навчання. Проте, як показує досвід, та численні наукові дослідженні, в більшості студентів виникає безліч проблем з цим і тому вони без зацікавлення відносяться до цього важливого предмету. А отже, опираючись на твердження Кузьміна М.А. та Ільїна С.В. мотивація – це стан психіки, який спонукає людину здійснювати певні види дій. Основні характеристики мотивації – інтенсивність і стійкість. Мотив – усвідомлене спонукання, що обумовлює дію для задоволення особистих потреб людини. З’являючись з урахуванням потреби, мотивація представляє його більш-менш адекватне відображення. Мотив є обґрунтуванням і виправданням вольової дії, який показує ставлення людини до вимог суспільства, а також відіграє важливу роль в оцінці дій і вчинків так як від них залежить який суб’єктивний сенс має дія даної людини. Відповідно мотивація у значній мірі впливає не тільки на напрям діяльності, а й на її результати.

References

1

Published

2020-02-15

How to Cite

Городинський, С. (2020). МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1734