ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У ВНЗ

Authors

  • ІВ Хавруняк Украина

Abstract

Здоров’я студентів в Україні за останні десятиліття різко погіршилося внаслідок несприятливої екологічної ситуації, складних економічних і соціальних умов. А численні дослідження вказують на те, що фізична діяльність не є для підлітків необхідністю. Причина – різке зростання технічного прогресу, особливості сучасних умов життя, збільшення навчального навантаження, інтенсивне зростання обсягів інформації, а також недостатній рівень інформації про здоровий спосіб життя та стан особистого здоров’я. З огляду на це в умовах сьогодення у вищих навчальних закладах почали більше уваги приділяти саме фізичній культурі, оскільки фахівці вбачають слабкий інтерес та відсутність потреби у студентів до занять фізичною культурою та спортом, зокрема це стосується студентів вищих навчальних закладів. За умов психоемоційного напруження процесу навчання, впровадження комп'ютерних технологій у повсякденний побут, зниження рухової активності, фізичне виховання, що створює необхідні передумови здорового способу життя, традиційно і обґрунтовано вважається провідним чинником зміцнення здоров'я та підготовки студентської молоді до активного життя та продуктивної професійно-педагогічної діяльності. Причинами цьому стають недоліки формування фізичної культури, серед яких ми можемо виділити нерозуміння взаємозалежності абсолютних та особистих цінностей фізичної культури, неадекватне оцінювання свого рівня здоров’я, а також нераціональну організацію життєдіяльності. Структура мотивації в освіті складає ієрархічну модель класифікації мотивів, яка часто використовується й запропонована американським психологом А. Маслоу – фізіологічні потреби, потреби в безпеці, у соціальних зв’язках, самоповазі, самоактуалізації. На думку ж Калитки С. та її колег, вище вказані види мотивів у різному їх поєднанні можуть бути наявні у фізкультурно-спортивній діяльності та сприяти усвідомленому й ефективному розвитку особистості підлітків, при вмілому творчому підході викладача чи тренера до цієї діяльності. Мотивація ж до фізичної активності – є особливим станом особистості, який спрямований на досягнення оптимального рівня фізичної підготовленості та працездатності Формування мотивів здійснюється під впливом внутрішніх факторів, потреб, або зовнішніх – заохочення, покарання й ін. Мотиви першої групи пов’язані безпосередньо зі змістом і процесом діяльності, їх можна назвати внутрішніми мотивами. До другої групи належать ті, у яких спонукальні фактори лежать поза діяльністю, їх називають зовнішніми мотивами. У разі дії зовнішніх мотивів до діяльності спонукають не зміст, не процес діяльності, а фактори, які безпосередньо з нею не пов’язані.

References

1

Published

2020-02-15

How to Cite

Хавруняк, І. (2020). ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У ВНЗ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1736