ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОМ ГАНДБОЛЕ В УКРАИНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕМПИОНАТА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ СРЕДИ ЖЕНЩИН 2018-2019 ГОДОВ)

Authors

  • ИА Лысенко Украина
  • СЮ Здоренко Украина

Abstract

Змістовою частиною розвитку і функціонування сучасного гандболу були та залишаються спортивні змагання. Сама спортивна перемога в сучасному гандболі - це дуже важливе досягнення. Але поряд з цим не менш важливим є фактори інфраструктури, ресурсів, традицій і вдосконалення спортивних проект як видовищно-розважальних заходів, які в сучасних ринкових умовах мають свою ціну. Довгі роки головними цілями вітчизняного спорту були підготовка збірних команд та успішний виступ на міжнародній арені. Для цього всі підлаштовувалися під конкретну команду: календар змагань, перенесення ігор та ін. Головними тут були учасники, а не глядачі. На досягнення цілей витрачалися величезні гроші. На початку 90-х років в області проведення спортивних заходів почалося впровадження технологій спортивного менеджменту, що сприяло скороченню кількості змагань і зростанню витрат на їх проведення.У цей період часу з'явилися і перші наукові праці та публікації з управління спортивними заходами (С. Алтухов, В.В. Галкін, М.Є. Кутєпов, І.І. Переверзін, О.В. Починкін та ін.). Але, на жаль, ці роботи практично мало зачіпали питання event-менеджменту спортивних заходів, які саме створюють видовище (товар) для продажу споживачам-глядачам. У цьому зв'язку слід зазначити, що вже в кінці 80-х років багато радянських вчених прийшли до висновку, що спорт, навіть в умовах колишнього СРСР, був товаром. І таким товаром є насамперед спортивні змагання. Однак тема залишалася поза полем зору вітчизняних дослідників. Саме цим і пояснюється актуальність обраної теми дослідження. Враховуючи вищевикладене, метою нашої статті є на матеріалах чемпіонату Прем'єр-ліги розкрити особливості сучасного менеджменту спортивних змагань в українському гандболі та встановити можливі шляхи його удосконалення. Спортивні змагання – провідна, найбільш яскрава і видима форма функціонування гандболу в суспільстві. Проведення спортивних змагань становить основний напрямок діяльності будь-якої спортивної організації. Метою проведення спортивних змагань в гандболі є визначення найсильнішого учасника (найсильнішої команди), підбивання підсумків навчально-тренувальної та виховної роботи спортивних організацій та їх тренерського складу, що сприяє подальшому вдосконаленню майстерності спортсменів, а також популяризації цього виду спорту.

References

Алтухов С. В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными мероприятиями: Учебно-методическое пособие / С.В. Алтухов. – М.: Советский спорт, 2013. – 208с.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 06. 06. 2017 р. № 3808-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3808-12.

Регламент проведення чемпіонату України з гандболу серед жіночих та чоловічих команд сезону 2018-2019 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://handball.net.ua/abton/uploads/news/4232/Регламент%20ЧУ%202018-2019.pdf

Переверзин И. И. Менеджмент спортивной организации: Учебное пособие. - изд., перераб. и доп. - М .: «Физкультура и спорт», 2006. - 464с.

Починкин А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта [Текст] : учеб. пособие / А. В. Починкин. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Советский спорт, 2010. - 264 с.

Системи організації турнірів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://petanque.lviv.ua/system-of-tournament/

Чернявська О. В. Фандрайзинг: навч. посіб. — 2-ге вид., з доопрац. та допов. / Чернявська О. В., Соколова А. М. — Київ : Алерта, 2015. — 275 с. Фандрайзинг: привлечение средств на некоммерческую деятельность / В. А. Барежев, С. Леликов, С. Е. Орлова и др. - СПб. : ГУКИ, 2005. — 102 с.

Published

2020-02-02

How to Cite

Лысенко, И., & Здоренко, С. (2020). ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОМ ГАНДБОЛЕ В УКРАИНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕМПИОНАТА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ СРЕДИ ЖЕНЩИН 2018-2019 ГОДОВ). Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 6(662). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1821