АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНИХ ЛІНІЙОК ТОВАРІВ НА ПРИКЛАДІ ЛІНІЙКИ PEPO «TRUFF ROYAL»

Authors

  • АД Мостова Украина
  • АМ Сабетова Украина

Abstract

На сьогодні багато методів аналізу ефективності асортименту, проте немає методу для ефективного аналізу товарів в межах асортиментних лінійок. Автором запропоновано користуватись матрицею «Прибуток - продажі», що створена спеціально для того, щоб ефективніше аналізувати асортименті одиниці в межах лінійки товарів. По вертикалі знаходиться вісь, що вказує на кількість продажів даної асортиментної одиниці (у % від загальних продажів даної лінійки), по горизонталі – чистий прибуток на кожну асортименту одиницю (розраховується у % як середній чистий прибуток у межах даної лінійки). Чистий прибуток на кожну асортиментну одиницю розраховується у два етапи: спершу, за формулою 1 визначається загальний чистий прибуток від асортиментної лінійки, потім за формулою 2 визначається чистий прибуток на кожну асортиментну одиницю (у %). Рзаг = Р1+Р2+…+Рn (1) де Рзаг – загальний чистий прибуток від асортиментної лінійки Рn – чистий прибуток від n-ої асортиментної одиниці

References

Характеристика методів дослідження товарного асортименту підприємства [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/market/4358-kharakteristika-metodiv-doslidzhennya-tovarnogo-asortimentu-pidpriemstva.html

Published

2020-02-02

How to Cite

Мостова, А., & Сабетова, А. (2020). АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНИХ ЛІНІЙОК ТОВАРІВ НА ПРИКЛАДІ ЛІНІЙКИ PEPO «TRUFF ROYAL». Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 6(662). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1822