Особливості контролю фінансових результатів діяльності підприємства

Authors

  • ГВ Булкот Украина
  • ІА Пасічник Украина

Abstract

Фінансові результати у сучасних умовах господарювання є одним із домінуючих економічних чинників, що визначають прибутковість діяльності підприємства , а отже і ефективність його функціонування. Саме тому фінансові результати, а також доходи та витрати, що їх формують потребують особливої уваги як з боку держави, так і на рівні підприємства. Адже лише правильно визначені фінансові результати забезпечують керівництво підприємства змогою приймати адекватні, обґрунтовані управлінські рішення, підвищувати рентабельність, а також виявляти резерви і попереджати виникнення можливих фінансових криз. Так як фінансовий результат є кінцевим результатом всієї діяльності підприємства і кожна здійснена господарська операція має безпосередній вплив на нього, то я вважаю, що внутрішній контроль фінансових результатів повинен охоплювати моніторинг усього функціонування підприємства. Джерелами інформації для контролю фінансових результатів є: фінансова звітність, а саме Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» та Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; декларація з податку на прибуток; регістри аналітичного й синтетичного обліку результатів фінансово-господарської діяльності (Головна книга, журнали-ордери й відомості до них за рахунками 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати»); первинні документи, розрахунки тощо. Внутрішній контроль фінансових результатів можна розділити на 3 етапи: попередній контроль; поточний контроль; наступний контроль (рис. 1). Стосовно напрямів внутрішнього контролю фінансових результатів, то він має бути заснований на проведенні перевірок та застосуванні контрольних процедур на етапах формування в обліку показників прибутків та витрат від основної та інших видів діяльності, а також правильності розрахунку податку на прибуток і чистого прибутку (табл. 1).

References

1. Станкевич Г. П. Особливості системи внутрішнього контролю підприємства та роботи внутрішнього аудитора. Аудитор України. 2014. Вип. 9 (226). С. 32-37.

2. Сирцева С. В., Мулява Д.Г. Організація внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві. Економічні науки. 2015. Вип. 12 (45). С. 308-316.

3. Туз О.К., Бурковська А.В. Організація системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 644-646.

4. Шматковська Т. О., Ярош В. В. До проблематики організації системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2014. Вип. 25. С. 200–205.

Published

2020-02-02

How to Cite

Булкот, Г., & Пасічник, І. (2020). Особливості контролю фінансових результатів діяльності підприємства. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 6(662). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1826