Особливості внутрішньогосподарського контролю дебіторської заборгованості на підприємствах оптової торгівлі

Authors

  • ГВ Булкот Украина
  • ВА Семенова Украина

Abstract

В сучасних умовах росту конкуренції на ринку та певного економічного пожвавлення зростають обсяги виручки від реалізації на підприємствах оптової торгівлі. Збільшення виручки від реалізації в абсолютному вираженні призводить і до зростання величини дебіторської заборгованості, оскільки більшість сучасних схем торговельної взаємодії між оптовим та роздрібним бізнесом базується на післяплаті або відтермінуванні платежів [1]. Зростання обсягу дебіторської заборгованості призводить до певної іммобілізації оборотних активів, оскільки лише ефективна система внутрішньогосподарського контролю дебіторської заборгованості на підприємствах оптової торгівлі дозволить забезпечити якісне виконання власних господарських зобов’язань підприємством [2; 3]. Відсутність системи внутрішньогосподарського контролю дебіторської заборгованості на підприємствах оптової торгівлі може призвести до: - втрати платоспроможності підприємства оптової торгівлі; - погіршення відносин з покупцями через неврегульовані питання оплат; - виникнення сумнівної дебіторської заборгованості та її подальше переведення у безнадійну дебіторську заборгованість у випадку відсутності адекватних управлінських рішень керівництва.

References

1. Акімова Н. С., Топоркова О.В. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості. Бізнес Інформ. 2017. № 11. С. 312-317.

2. Бурова Т. А. Волошина В.В. Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: проблеми, напрями удосконалення. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3490

3. Чакалова Н. С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах. Агросвіт. 2018. № 22. С. 81-90.

Published

2020-02-02

How to Cite

Булкот, Г., & Семенова, В. (2020). Особливості внутрішньогосподарського контролю дебіторської заборгованості на підприємствах оптової торгівлі. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 6(662). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1828