Дослідження віброкопача коренеплодів

Authors

  • ОМ Кобець Украина
  • ОМ Апостол Украина

Abstract

Викопувальні та очисні робочі органи є основними складовими технологічних вузлів коренезбиральних машин. Від їх компонувальних схем, вибору конструктивних та кінематичних параметрів у відповідності до грунтово-кліматичних умов, суттєво залежить якість викопування коренеплодів, їх пошкодження та втрати. Особливо великі труднощі виникають при зміщенні строків збирання, коли через підвищену вологість (26... 30 %) або твердість (3,5...4,5 МПа) грунту знижується технологічна і технічна надійність машин, зменшується їх продуктивність. У таких умовах роботи серійні коренезбиральні машини допускають значні пошкодження коренеплодів (до 60 %), а фізична забрудненість їх складає 40 % і більше [1]. Збирання коренеплодів цукрових буряків є однією з найбільш трудомістких та енергомістких операцій у сільському господарстві, у зв’язку з чим зниження енерговитрат на процес викопування коренеплодів є актуальним завданням подальшого розвитку викопуючих пристроїв. Одним з резервів підвищення функціональних і експлуатаційних параметрів коренезбиральних машин є розробка принципово нових і модернізація існуючих викопувальних і очисних пристроїв, визначення їх оптимальних конструктивно-кінематичних параметрів, у поєднанні з компонувальною схемою та рядністю машини, а також технологією збирання. Провівши аналіз можливих варіантів зниження тягового опору та підвищення стійкості протікання процесу підкопування кореневмістного шару грунту, дійшли до висновку що оптимальним варіантом є використання активного леміша з приводом від віброзбуджувача, який під’єднується до гідросистеми збирального агрегату. Аналіз відомих досліджень впливу вібрації на якісні та енергетичні показники роботи копачів коренебульбоплодів [2] свідчить про перспективність такого підходу та необхідність проведення подальших теоретичних та експериментальних досліджень в цьому напрямку. Більшість типів вібраційних викопуючих робочих органів представляють собою систему з примусовим приводом, характер руху якого повністю визначається приводом. Найчастіше використовуються ексцентрикові або кривошипно-шатунні приводи. Ексцентриковий привід раціонально використовувати в низькочастотних коливальних системах. Цей тип здатний створювати великі вимушені сили при невисоких частотних коливаннях. Приводи з жорстким шатуном забезпечують підтримування постійної амплітуди коливань робочого органу у всіх діапазонах частоти роботи машини.

References

1. Гевко Р.Б. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій та ін. Луцький держ. технічн. ун-т. Луцьк: ЛДТУ, 1999. – 168 с.

2. Кобець А.С. Теорія і розрахунок копачів для збирання картоплі: монографія / А.С. Кобець, О.А. Демидов, Б.А. Волик, С.П. Сокол. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2009. - 144 с.

Published

2020-02-02

How to Cite

Кобець, О., & Апостол, О. (2020). Дослідження віброкопача коренеплодів. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 6(662). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1851