Заманауи әдістерді қолдану арқылы оқушыны жан-жақты дамытудың жолдары

Authors

  • ГК Есимбекова Республика Казахстан
  • ЛА Сулейменова Республика Казахстан

Abstract

За останній період з’явився новий напрямок створення вібраційного обладнання для оброблення води кавітаційним процесом, який забезпечує надання воді нових властивостей та її знезараження [1,2]. Однак їм притаманні деякі недоліки – незначний час одноразового перебування рідини у стані виникнення кавітаційної зони. У Хмельницькому національному університеті створено ряд вібраційних машин для кавітаційного оброблення води з метою знезаражування та зміни її властивостей [3-5], які побудовані на основі багаторазового впливу на рідину у кавітаційній зоні. Тому проектування та розроблення нових конструкцій технологічного вібраційного обладнання і зумовлюють актуальність поставленого завдання. Для побудови аналітичної моделі робочого органу вібраційної машини розроблена його принципова схема, яка представлена на рис.1. Для дослідження динаміки роботи вібраційної машини і аналізу впливу режимів роботи приводу та конструктивних параметрів на ефективність процесу знезаражування і зміні властивостей води запропоновано наступну систему диференційних рівнянь: де – сила, що діє на шток робочого органу; m – маса рідини, яка отримає коливальний рух; Dп – діаметр поршня; S2 – площа насадка; S1 – площа поршня; Ап – амплітуда коливання поршня; Ан – амплітуда коливання рідини у насадку; Pmax – максимальний тиск у поршневій камері; kx – демпфуюча здатність поршня з отворами; Cx – жорсткість пружного середовища рідини з пухирцями з урахуванням пружності циліндра. При аналізі динамічної моделі використано наступні припущення: при коливаннях рідини діє закон нерозривності рідини (відсутній її розрив – кавітація), вплив температури на рідину не враховується, ураховується кількість вмісту розчиненого повітря. В дослідженнях будемо визначати миттєвий максимальний тиск Рmax у камері при ході поршня униз. З рівняння системи (1) згідно закону нерозривності рідини можна записати наступну залежність:

References

1

Published

2020-02-02

How to Cite

Есимбекова, Г., & Сулейменова, Л. (2020). Заманауи әдістерді қолдану арқылы оқушыны жан-жақты дамытудың жолдары. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 6(662). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1890