СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ РОСЛИН ПРОСА ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ

Authors

  • ОВ Князюк Украина
  • ОО Левківська Украина
  • ВО Жемчужніков Украина
  • ТВ Кошланська Украина
  • МІ Підгаєвська Украина
  • ОА Шевчук Украина

Abstract

Рівень продуктивності різних сільськогосподарських культур визначається як їх генетичними особливостями, так і агроекологічними чинниками та технологічними прийомами [2–6]. Просо звичайне належить до важливих круп'яних культур, а також використовується як страхова культура зернових. Вона має високі харчові і кормові якості: в зерні вміст білку – 12-14%, значна кількість вітамінів. Кормову цінність мають полова і солома проса. Культура потребує удосконалення елементів технології вирощування, які забезпечують оптимальний ріст і розвиток рослин [1]. Отримати швидкі, дружні та вирівнянні сходи можна за оптимальних строків та норми сівби. Польовий дослід проводили в 2018-2019 рр на рослинах проса звичайного сорту Радуга. Норма висіву складала – 200, 250, 300 нас. / м2. Вивчали строки сівби: 20.04, 25.04, 1.05, 5.05, 10.05. В результаті досліджень проведено оцінку впливу строків сівби на польову схожість культури. Встановлено, що показники польової схожості при строках його сівби 20.04, 25.04 та 1.05 були вищими порівняно до даних польової схожості строків сівби 5.05 та 10.05 на 3-4 % (табл. 1). Проведені нами дослідження показують, що найкращою збереженість була за строку сівби 1.04 і норми висіву 200 нас./м2 – 93,6 %, а найнижча – за строку сівби 20.04 і норми висіву 300 нас./м2 – 86,4 % (табл. 2). Встановлено, що на збереженість рослин впливають як строки сівби, так і норма висіву насіння. 200 250 300

References

1. Єфіменко Д. Я., Яшовський І. В., Лактіонов Б. І. Крупяні культури. К. 1982. 160 с.

2. Князюк О. В., Шевчук О. А. Особливості розвитку кореневої системи кукурудзи в залежності від мінеральних добрив і густоти рослин. Materialy ХIII Meznarodni vedecko-practicka konference. 2017. С. 44–47.

3. Князюк О. В., Крешун Р. А. Особливості росту, розвитку та продуктивнсть коріандру посівного залежно від строків сівби. Агробіологія. Зб. наук. праць. 2016. Вип. 2. С. 104–107.

4. Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В. та ін. Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура. Сільське господарство та лісівництво. Зб. наук. праць. 2019. №14. С. 79–87.

4. Панасюк О. Я., Князюк О. В., Капітан О. А. та ін. Дія термінів сівби на врожайність сортів сої. Материали ХVI Международної науково-практичної конференції «Новината за напреднали наука – 2018». 2018. С. 34–36.

5. Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 14. С. 118–126.

6. Шевчук О. А., Ткачук О. О. Ходаніцька О. О. та ін. Морфо-біологічні особливості культури Phaseolus vulgaris за дії регуляторів росту рослин. Вісник Уманського нац. Ун-ту садівництва. 2019. № 1. С. 3–8.

Published

2020-02-02

How to Cite

Князюк, О., Левківська, О., Жемчужніков, В., Кошланська, Т., Підгаєвська, М., & Шевчук, О. (2020). СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ РОСЛИН ПРОСА ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 6(662). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1898