Важливість навчання термінологічної лексики студентів немовного вузу

Authors

  • МЕ Гроза Украина
  • МО Камінська Украина

Abstract

Одним з основних напрямків сучасних методичних досліджень є розробка найбільш оптимальних шляхів і засобів, що сприяють вдосконаленню навчального процесу, виявлення найбільш ефективних прийомів навчання іноземної мові на всіх етапах. Іноземна мова розглядається в наш час як невід’ємний компонент досліджуваної культури. Навчання розглядається як цілеспрямований процес вивчення іншомовної культури через іноземну мову і оволодіння нею через іншомовну культуру. У зв’язку з цим організація навчання іноземної мови передбачає облік не тільки комунікативних потреб, але і пізнавальних запитів учнів. Навчання іноземної мови у немовному вузі відбувається в кілька етапів. На першому етапі удосконалюються основи володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в єдності і взаємозв’язку її основних видів. Успіх навчання іноземної мови на наступному етапі знаходиться в прямій залежності від того, наскільки швидко і міцно оволодівають студенти навичками і вміннями користуватися досліджуваною мовою як засобом безпосереднього спілкування з іноземними фахівцями або як засобом отримання певної практично значимої інформації для майбутньої професійної діяльності на основі читання текстів по спеціальності. Основним джерелом поповнення професійних знань студентів сільськогосподарського профілю є письмові засоби інформації ( інструкції з опису, використання, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту техніки та обладнання). Метою навчання іноземних мов у немовних ВНЗ є досягнення рівня, достатнього для практичного використання іноземної мови у майбутній професійній діяльності. На сучасному етапі навчання іноземної мови надзвичайно важливою є необхідність формування у майбутніх фахівців умінь працювати з літературою на іноземній мові за обраною спеціальністю. При читанні автентичної літератури іноземною мовою, зокрема, англійською, фахівці сільськогосподарського напрямку повинні вміти не тільки розпізнавати слова, що складають рецептивний мінімум, але й уміти розуміти значення незнайомих слів, що відносяться до їх потенційного словника. У процесі навчання іноземної мови актуальною є проблема, що стосується ролі лексичного аспекту (термінологічної лексики) у розумінні спеціальних текстів та вміння використовувати дану лексику у ситуаціях професійного спілкування.

References

1

Published

2015-09-17

How to Cite

Гроза, М., & Камінська, М. (2015). Важливість навчання термінологічної лексики студентів немовного вузу. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26964