Управління енергоємністю процесу збагачення руди

Authors

  • КВ Пряжнікова Украина

Abstract

Україна займає одне з провідних місць у світі за запасами і видобутком залізних руд, які є основою сировинної бази чорної металургії. У зв’язку з підвищенням тарифів на енергоресурси постає питання енергозбереження, що є одним з аспектів реалізації курсу підвищення ефективності функціонування гірничої промисловості України. Техніко-економічні заходи по енергозбереженню визначаються у тому числі динамікою змін властивостей та обсягів залізної руди, що постачається на збагачувальну фабрику, як на найбільш енергоємну ланку гірничо-збагачувального комбінату. Таким чином дослідження формування динаміки надходження руди саме на збагачувальну фабрику дає змогу дослідити та підвищити рівень контролю енергоємності виробництва продукції гірничо-збагачувального комбінату В умовах сучасної економіки України резерви традиційних прийомів управління виробництвом виявилися вичерпаними. Тому виникає необхідність розробки нових механізмів підвищення ефективності діяльності підприємств на основі використання науково обґрунтованих методів розробки та прийняття рішень із застосуванням відповідного математичного апарату та засобів обчислювальної техніки. У зв'язку з переходом на ринкові відносини і випереджаючим зростанням вартості енергоресурсів у порівнянні з ростом цін на концентрат стратегічним завданням підприємств гірничо-збагачувального комплексу стали реструктуризація та оновлення виробництва, спрямовані на енергозбереження, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання. Зміна пріоритетів у споживанні енергоресурсів і режимів роботи технологічного обладнання і складність завдань управління спричинили глибокі структурні зміни в енергетичному господарстві підприємств. Поліпшення техніко-економічних показників роботи гірничорудних підприємств вимагає ефективного енергоспоживання, забезпечення якого можливо тільки на основі вивчення його закономірностей, підвищення наукової обгрунтованості і точності планових показників і норм витрати енергоресурсів, оптимального управління режимами енергоспоживання. На даний момент більшість виробничих підприємств працює в умовах двох- або трьохзонного тарифу на електричну енергію. Відомо, що оплата за електричну енергію згідно багатозонального тарифного коефіцієнту в загальному вигляді представляє:

References

А. Анго Математика для электро- и радиоинженеров М., 1965г. 780 с.

Іванов А.О. Теорія автоматичного керування: Підручник/ А.О.Іванов. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003. – 250с.

Published

2015-09-17

How to Cite

Пряжнікова, К. (2015). Управління енергоємністю процесу збагачення руди. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26968