Критерії оцінки методів стиснення ЕКГ сигналів

Authors

  • СЮ Оленець Украина

Abstract

Однією з основних властивостей інформації є достовірність. Достовірність інформації полягає у правильному її сприйнятті, ймовірності відсутності помилок, вірності сприйнятих даних. Достовірність при обробці медичних даних є особливо важливою, адже вона може вплинути на здоров’я та життя людини. Саме тому при оцінці методів стиснення ЕКГ сигналів використовуються наступні параметри [1]: Ступінь стиснення (CR – compression ratio). Це один з найважливіших параметрів для визначення ефективності алгоритму стиснення даних. Високий показник даного параметру показує успішність використання того чи іншого алгоритму. Ступінь стиснення являє собою відношення розміру початкових даних до розміру даних після обробки і визначається за формулою: (1) Усі алгоритми стиснення даних мінімізують об’єм збережених даних за рахунок зменшення їх надмірності, тим самим збільшуючи ступінь стиснення. Ступінь стиснення тим вище, чим менше розмір стисненого файлу.

References

SangJoon Lee A Real-Time ECG Data Compression and Transmission Algorithm for an e-Health Device / Lee SangJoon, Kim Jungkuk, Lee Myoungho // Transactions on biomedical enheneering. – 2011. – Vol. 58. – No. 9. – P. 2448-2455.

Sharma Ms. Manjari Efficient Algorithm for ECG Coding / Ms. Manjari Sharma, Dr. A. K. Wadhwani // International Journal of Scientific & Engineering Research. – 2011. – Vol. 2. – Issue 6. – P. 1 – 9.

Chaturvedi Ranjana A SURVEY ON COMPRESSION TECHNIQUES FOR ECG SIGNALS / Ranjana Chaturvedi, Mrs. Yojana Yadav // International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. – 2013. – Vol. 2. – Issue 9. – P.3511-3513.

Rajankar S.O. An Optimized Transform for ECG Signal Compression / S.O.Rajankar, S.N. Talbar // ACEEE Int. J. on Signal & Image Processing. – 2010. – Vol. 01. – No. 03. – P. 33-36.

Bashar A. Rajoub, An Efficient Coding Algorithm for the Compression of ECG Signals Using the Wavelet Transform // IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING. 2002. 4. P. 355– 362

Published

2015-09-17

How to Cite

Оленець, С. (2015). Критерії оцінки методів стиснення ЕКГ сигналів. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26974