Формування професійних компетенцій у студентів засобами фізичної культури та можливості їх застосування в майбутній праці з учнівською молоддю.

Authors

  • ІВ Осіпова Украина
  • А Турятко Украина

Abstract

Робота проводиться відповідно до Цільової програми «Фізична культура - здоров'я нації», Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України, Концепції фізичного виховання в системі освіти України. Дослідження спрямоване на послідовне формування фізичної культури особистості фахівця, набуття професійних навичок, умінь відповідно рівня освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр). Актуальність теми зумовлюється: - соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинену гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров'я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до фізичного удосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики; - знанню основ оздоровлення й методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності для дітей та школярів і вміння застосовувати їх на практиці; - розробка методичних рекомендацій по формуванню у студентів здорового образу життя і вмінню вживати ці навички у роботі з дітьми та школярами;

References

1

Published

2015-09-17

How to Cite

Осіпова, І., & Турятко, А. (2015). Формування професійних компетенцій у студентів засобами фізичної культури та можливості їх застосування в майбутній праці з учнівською молоддю. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26995