Валеріана лікарська

Authors

  • ЮІ Корнієвський Украина
  • МС Фурса Украина
  • ВГ Корнієвська Украина
  • СВ Панченко Украина

Abstract

Видана монографія «Валеріана лікарська».-Запоріжжя: вид-во ЗДМУ 2014.-501 с.;ISBN 978 966 417 130 1, яка являє собою узагальнену багаторічну працю вивчення складу валеріани лікарської колективом співробітників ЗДМУ та ЯДМУ; рекомендована для викладачів, бакалаврів, провізорів, фармацевтів, лікарів, фітотерапевтів, студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III - IV рівня акредитації. Світ рослин – унікальний подарунок природи людству. Зацікавленість до вивчення лікарських рослин не випадкова. Із зростаючим рядом cинтетичних препаратів збільшується і кількість їх побічних ефектів: від алергічних реакцій і важких ускладнень до змін на генетичному рівні. Реальна ефективність і високий ступінь безпеки роблять фітотерапію незамінною при тривалому лікуванні хронічних захворювань, особливо в дитячій і геронтологічній практиці. Фітохімічне та морфолого-анатомічне вивчення видів роду Valeriana L., отримання біологічно активних речовин та впровадження в практику додаткових джерел офіцинальної лікарської рослинної сировини є актуальною проблемою. Екологічні проблеми в Україні, як і в усьому світі ,спонукали до нового погляду на традиційні методи лікування, зокрема на фітотерапію. Для того щоб опанувати фітотерапію, лікар повинен вивчити лікарські рослини, сировину, форми та засоби з неї, знати основні біологічно активні сполуки, фармакологічні, лікувальні властивості окремих видів лікарської рослинної сировини, показання та протипоказання при їх використані. У більшості цих питань цілком компетентними є провізори. Для використання лікарських рослин у медичній практиці необхідна співпраця провізорів та лікарів. На жаль застосування лікарських рослин у науковій медицині ґрунтується переважно на емпіричному досвіді народної медицини.

References

1. Валерианотерапия нервно-психических болезней / Н.С. Фурса, Е.А.

Григорьева, В.Г. Корниевская и др.- Запорожье : ИВЦ с/х, 2000.- 348 с. 2. 2. 2.Валериана в фитотерапии / Н.С. Фурса, А.А. Зотов, СЕ. Дмитрук, С.Н.

3. Валепотріати-перспективна група природних біологічно активних сполуквидів родини валеріанових. Пов. 1. Виділення. Класифікація. Якісне такількісне визначення / М.С. Фурса, В.І. Литвиненко, Д.А. Пакалн та ін.//

4. Валепотриаты некоторых видов семейства валериановых и создание

препаратов на их основе / Н. С. Фурса, С. Д. Тржецинский, В. И.Литвиненко и др. // Фармация. - 1992. - № 5. - С. 69 - 74.

5. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». -1-е вид. - Харків: РІРЕГ, 2001. - С 556 с, Доповнення 1. - Харків: РІРЕГ. - 2004. - 520с, Доповнення 2. - Харків: РІРЕГ. - 2008. - 608с.

6. Ивлева Ж.Ю. Исследования по разработке методик анализа основных

действующих веществ сырья и препаратов валерианы лекарственной:

автореф. дис. ... канд. фармац. наук. - Рязань, 2001. - 23 с.

7. Корещук К.Е. Динамика накопления эфирного масла в корнях и кореневищах валерианы побегоносной. К.Е.Корещук Тр. Ленинградского химико-фармац.инс-та, 1969.-С.209-214

8. Корнієвська В.Г. Порівняльне фармакогностичне дослідження валеріани пагоносної та валеріани високої: автореф. дис... .канд. фармац. наук.-Львів, 2002.- 20 с.

9. Корнієвська В.Г., Фурса М.С. Порівняльне вивчення вмісту валепотріатівта складних ефірів валеріани пагононосної і валеріани високої протягом доби// Запорожский мед. журн. - 2001.- № 1. - С. 16 - 17.

10. КорнієвськаВ.Г., Фурса М.С, Корнієвський Ю.І. Вивчення вмісту

гідроксикоричних кислот валеріани пагононосної протягом доби// Вісник

фармації. - 2001. - Т. 26, № 2. - С 19 - 22.

11. Корнієвська В.Г., Фурса М.С. Порівняльне вивчення вмісту флавоноїдів і поліфенольних сполук валеріани пагононосної та валеріани високої протягом доби // Фізіологічно активні речовини. - 2001. - Т. 31, № 1. – С.82 - 86.

12. Литвиненко В.И. Химия природных флавоноидов и создание препаратов

при комплексной переработке растительного сырья:дис. в форме науч.

доклада док.хим. наук.- X., 1990.- 79 с.

13. Панченко С.В. Порівняльне фармакогностичне дослідження валеріани Гросгейма з іншими видами роду валеріана: автореф. дис…канд..фармац. наук.-Запоріжжя, 2014.- 24 с.

14. Рибальченко А.С., Корниевский Ю.И., Корещук К.Е. Количественное

определение эфирного масла в корнях валерианы // Растит, ресурсы. -

15. Рибальченко А.С., Фурса М.С., Литвиненко В.І. Сучасні дані хіміко-

фармакологічних досліджень валеріани лікарської // Фармац. журн.- 1980.-

16. Тржецинский С.Д. Валепотриаты отечественных видов рода валериана и их фармакологическая активность: автореф. дис. ... канд. фармац. наук.-

17. Фурса Н.С. Изучение веществ первичного и вторичного обмена видов семейств крестоцветных и валериановых как хемотаксономических признаков и фармакологически активных средств: док. фармац. наук.-Ярославль, 1989.-338с.

18. Шкроботько П.Ю. Дослідження елементного складу та біологічно активних речовин різних видів роду валеріана: автореф. дис…канд..фармац. наук.- Запоріжжя, 2011.- 24 с.

Корнієвський Ю.І. к. фарм. н., доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки ЗДМУ;

Фурса М.С. д. фарм. н., професор, завідувач кафедри фармакогнозії та фармацевтичної технології ЯДМУ;

Корнієвська В.Г. – к. фарм. н., доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки ЗДМУ;

Панченко С.В. – к.фарм.н., асистент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки ЗДМУ.

Адреса для листування: Корнієвський Юрій Іванович, 69032 м.Запоріжжя, проїзд Дружний 9А кв.22, електрона адреса: kornievsk@ gmail.com

Published

2015-09-17

How to Cite

Корнієвський, Ю., Фурса, М., Корнієвська, В., & Панченко, С. (2015). Валеріана лікарська. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/27002