ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Authors

  • ГМ Бойко Украина
  • ЛБ Волошко Украина

Abstract

Сучасний ринок праці висуває підвищені вимоги до рівня професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації як суб’єктів цілеспрямованої діяльності. Цілком очевидно, що підготовка студентів до професійної діяльності неможлива без чіткої організації роботи викладача, так само як і без свідомої навчально-дослідницької діяльності студентів. Для досягнення оптимального балансу між діяльністю викладача й студента необхідно застосування нових педагогічних методів управління, зокрема таких, що стосуються управління самостійною роботою студентів під час вивчення дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, зокрема пов’язаних із опануванням сучасними реабілітаційними технологіями. Програма підготовки фахівців із фізичної реабілітації потребує глибокого оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками для подальшого здійснення самостійного обґрунтування вибору методів і складання програми реабілітації людей різних вікових груп із патологією різноманітних органів і систем. Обґрунтований вибір методів і засобів реабілітації, їх розподіл і застосування в комплексних програмах у залежності від стадії, тяжкості та характеру перебігу патології, віку пацієнта, інших його індивідуальних особливостей і відмінностей має здійснюватись із метою максимальної компенсації втрачених або послаблених функцій, відновлення психофізичної працездатності, дієздатності в цілому. Методика управління самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів при вивченні основних методів фізичної реабілітації при певних нозологічних одиницях передбачає широке застосування різних форм активного навчання (використання інформаційних технологій, вирішення ситуаційних задач різного рівня складності, робота з тематичними пацієнтами тощо), що сприяють моделюванню та розвитку професійно-практичної діяльності в освітньому процесі. При цьому необхідно зосереджувати увагу студентів на необхідності комплексного використання всіх доступних і необхідних реабілітаційних заходів, дотримання індивідуального підходу до кожного пацієнта, етапності реабілітації, безперервності та соціальної спрямованості реабілітаційних заходів. Технологія управління самостійною роботою студентів включає розробку вимог, умов і засобів реалізації педагогічних методів з опорою на пройдений матеріал шляхом взаємодії теоретичних і прикладних знань, навичок та умінь. При цьому основними вимогами до процесу наступності формування навчальної діяльності в клінічних умовах є: а) забезпечення активної особистісно-орієнтованої освіти майбутнього фахівця через створення системи мотивацій; б) оптимальний вибір і доцільне сполучення методів, форм, засобів поетапного формування комплексних, інтегративних знань, навичок і умінь у студентів;

References

Бойко Г.М. Формування валеологічної компетентності студентів Молодь і ринок: науково-практичний журнал / Г.М. Бойко, Л.Б. Волошко. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106). – С. 28-32.

Бойко Г.М. Формування психологічного мислення майбутніх фахівців із фізичного виховання, спорту та здоров’я людини в світлі вимог сучасного ринку праці / Г. М. Бойко // Збірник наукових праць 1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Современное материаловедение и товароведение: теория, практика, образование» (26-27 лютого 2014 р.). – Полтава, 2014. – С. 8-9.

Published

2015-09-17

How to Cite

Бойко, Г., & Волошко, Л. (2015). ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/27005