Причини виникнення банкрутства в умовах сучасного розвитку економіки

Authors

  • ТВ Мезенєва Украина

Abstract

УДК 351.858 Метою роботи є дослідження існуючого понятійного апарату щодо питання банкрутства, характеристика видів банкрутства та відокремлення основних причин, що його зумовлюють у сучасних умовах розвитку. Поставлена мета обумовлює вирішення наступних завдань: - дослідити та уточнити понятійний апарат щодо питання банкрутства у економічному та юридичному розрізі; - визначити основні види банкрутства підприємства та їх основні характерстики; - проаналізувати та охарактеризувати основні фактори та причини виникнення кризових явищ, що ведуть до неплатоспроможності та банкрутства підприємства.

References

1. Ларіонова К. Л., Капінос Г. І. Аналіз особливостей та сучасного розвитку інституту банкрутства та фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання Хмельницької області / К. Л. Ларіонова, Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету – 2006. – № 4. – Т3. – С. 50–55.

2. Методичні рекомендації Нацiонального банку України щодо застосування комерційними банками Закону України «Про банкрутство» від 21.07.94р. N 23012/105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/doc/?code=v_105500-94

4. Методичні рекомендації Центральної спілки споживчих товариств України з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств 28.07.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/doc/?code=n0005626-06

6. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

7. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.

Published

2015-09-17

How to Cite

Мезенєва, Т. (2015). Причини виникнення банкрутства в умовах сучасного розвитку економіки. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/27009