Соціокогнітеми за різними пропозиційними структурами в терміносфері новітніх технологій

Authors

  • ТВ Стасюк Украина

Abstract

Дослідження інтроспекції концепту в свідомості людини, його семантичного наповнення та експлікації окремих його сторін найзручніше проводити за допомогою лінгвосоціокогнітивних (асоціативних, перцептивних) експериментів. Лінгвосоціокогнітивний експеримент дозволяє максимально наблизитися до понять, уявлень, стереотипів особи, групи, соціуму. Для виділення соціокогнітеми концепту “новітні технології” ми проводили асоціативний експеримент серед різних груп науковців і фахівців. Під час дослідження було опитано 450 респондентів віком від 17 до 65 років, та отримано й оброблено 6750 реакцій. За матеріалами експерименту було побудовано асоціативне поле концепту “новітні технології”. Для виявлення вільних реакцій на словосполучення-стимул “новітні технології”, встановлення приблизного семантичного обсягу досліджуваного концепту було спочатку проведено вільні асоціативні експерименти за стандартною схемою: респонденту було запропоновано опрацювати анкету, в якій було сформульовано певне завдання та словосполучення-стимул. Респонденти не замислюючись, швидко відповідали на словосполучення новітні технології словом-реакцією, яке першим спадало на думку під час їх реагування на стимул. Перевага вільного асоціативного експерименту полягала у відносній легкості отримання масового експериментального матеріалу, який ми потім обробляли за різними параметрами. У нашому дослідженні усі слова-реакції, отримані під час проведення вільного асоціативного експерименту, утворили асоціативне поле запропонованого стимулу – сукупність асоціативних уявлень, так чи інакше пов’язаних зі словом, але оформлених словесно. Успіх дослідження соціокогнітивного компоненту змістової структури концепту, зокрема соціокогнітеми, шляхом виявлення асоціацій на словосполучення-стимул “новітні технології” зумовлений застосуванням вільних і спрямованих асоціативних і перцептивних експериментів, які в іншій площині, ніж попередній логіко-раціональний аналіз, експлікують похідні соціокогнітеми, формалізовані за конструктивним мінімумом пропозиційної структури речення (підмет і присудок) або з необхідними членами речення (підмет, присудок і додаток). Найпростіше виявити похідні соціокогнітеми можна методом анкетування з різними чинниками спрямування ходу експерименту, умовами пошуку відповіді (за допомогою анкетування). За вільним асоціативним експериментом, коли респондентам надавалась можливість вільно підбирати та висловлювати асоціації, було виявлено, що реакції, відтворювані більше 10 разів, склали 43 слова / словосполучення й виражені похідними соціокогнітемами за моделлю “Новітні технології – це…”: Новітні технології – це Інтернет / веб / IT / комп’ютер / ноу-хау / процесор / винахід / наука / досягнення / GOOGLE / програмування / прорив / знання / промисловість / продукція / ноут-бук / ЗМІ / програміст / планшет / сайт / віртуальна реальність / штучний інтелект / масмедіа / революція / комунікація / виробництво / цивілізація / ТЕ / соціальна мережа / бізнес / НДІ / лабораторія / прогрес / чіп / мережа / стільниковий телефон / фармацевтика / вдосконалення / ефективність / розвиток / продуктивність. В ході вільного рецептивного експерименту, коли опитуваних просили висловити їхнє уявлення про новітні технології, було виявлено такі похідні соціокогнітеми за пропозиційною моделлю “Що таке новітні технології?”: Новітні технології – це високі технології / найновіші технології / інноваційні технології / передові технології / високорозвинені технології / найсучасніші технології / прогресивні технології / просунені технології / удосконалені технології / ефективні технології / унікальні технології / революційні технології / інформаційні технології / комп’ютерні технології / оптимальні технології / Інтернет-технології / веб-технології.

References

1

Published

2019-03-08

How to Cite

Стасюк, Т. (2019). Соціокогнітеми за різними пропозиційними структурами в терміносфері новітніх технологій. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 3(611). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/7121