КОМПАНИЯНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ

Authors

  • Ф Темірбек Республика Казахстан
  • БК Нурмаганбетова Республика Казахстан

Abstract

Кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің деңгейін кешенді бағалау мақсатында кәсіпорынның ағымдағы жағдайы екі бағыт бойынша талдануы тиіс. Біріншіден, кәсіпорынның өткен, қазіргі және болашақ стратегиялық ұстанымын ескере отырып, инновациялық әлеуетті ішкі талдау арқылы. Екіншіден, белгілі бір уақыт аралығында ағымдағы бәсекелестерге қатысты инновациялық әлеуетті талдау. Мұндай тәсіл инновациялық әлеуеттің қажетті позицияларға қатысты негізгі ауытқуларын анықтауға мүмкіндік береді. Инновациялық әлеует деңгейін көп деңгейлі бағалаудың жалпы әдіснамалық сызбасы осындай бірізділікке ие: 1. Инновациялық әлеуеттің тиісті қасиеттеріне байланысты кластер-факторлардың тізбесі белгіленеді және «кластер-факторлар ағашы», қазанды діңі - жалпы инновациялық әлеуеттің даму деңгейі мен сапасы, ал тиісті деңгейлерде орналасқан тармақтар, оның неғұрлым егжей-тегжейлі қасиеттері құрылады. 2. Кластер-факторлардың белгіленген тізбесіне және оларды құрылымдауға сәйкес әзірленген «ағаш кластер-факторлардың» әлеуетті бағалау көрсеткіштері белгіленеді. 3. Жүргізілген құрылымдауға және бағалау көрсеткіштерін иерархияландыруға сәйкес әрбір көрсеткіштің үлестік коэффициенті есептеледі. 4. Өткен кезеңдегі кәсіпорынның инновациялық әлеуеті немесе стратегиялық топтағы жақын бәсекелестің инновациялық әлеуеті болуы мүмкін инновациялық әлеует деңгейін салыстыру базасы сайланады.

References

1. Казанцев A.K., Леора C.H., Никитина И.А., Рубвальтер Д.А., Фирсова С.A. Региональные научно-технологические комплексы России: индикаторы оценки и методика сравнительного анализа // Информационно-аналитический бюллетень ЦИСН. - № 1. 2009 г. - 69 с.

2. Москвина О.С. Инновационный потенциал как фактор устойчивости развития региона// Инновации. - №12-2005.

3. Лосева О.В., Дресвянников В.А. Методология оценки интеллектуального потенциала региона в условиях инновационного развития, Вестник Финансового университета, №6, 2014г. с. 37-49.

Published

2019-03-08

How to Cite

Темірбек, Ф., & Нурмаганбетова, Б. (2019). КОМПАНИЯНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 3(611). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/7130