Шум випуску відпрацьованих газів автомобіля

Authors

  • ОС Миронюк Украина

Abstract

У сучасному автомобілі відсутні агрегати чи вузли, що працюють настільки шумно, заглушивши яких, істотно знизиться рівень зовнішнього шуму. Тому для зменшення зовнішнього шуму до рівня допустимих граничних значень доводиться знижувати рівень шуму багатьох джерел. Одним з них є шум, що виникає під час випуску відпрацьованих газів, що носить аеродинамічний характер. Під час випуску відпрацьованих газів спостерігаються істотні коливання тиску та температури по довжині випускного тракту. Все це зумовлює зміни швидкості звуку від зміни швидкості руху потоку газів. Враховуючи, що шум випуску є найсильнішим джерелом зовнішнього шуму автомобіля, дослідження стосовно механізму його виникнення проводилися багатьма дослідниками. На думку вчених [1, 2] причиною виникнення шуму випуску є протікання відпрацьованих газів з великою внутрішньою енергією через випускний клапан. Вторинними є шуми, що виникають під час руху відпрацьованих газів по трубопроводах і внутрішніх каналах глушників. Утворення вихорів у турбулентній течії є причиною появи вказаного шуму. Не слід нехтувати шумом, що виникає в процесі перемішування з різними швидкостями рухомих потоків газу у каналах глушників. Вихідний отвір випускної труби тут виступає випромінювачем шуму випуску в навколишнє середовище. Розрахунок середніх рівнів звукового тиску низькочастотного шуму газів (за умови, що випуск незаглушений) через найпростіший тракт прийнято визначати за виразом [3]: де ( - густина повітря, кг/м3; (v - коефіцієнт наповнення; Vh - робочий об'єм циліндрів, м3; ( - коефіцієнт молекулярної зміни; f - основна частота процесу, Гц; То – температура навколишнього середовища, °К; Т - температура відпрацьованих газів, °К; r - відстань від випускного отвору, м; Ро - порогове значення звукового тиску. Якщо прийняти: (v = 0,86, То = 293 °К, Т = 874 °К, ( = 0,001294 кг/м3, ( = 1,076, Ро = 2×10-6 кг/м2, одержимо на відстані від випускного отвору r = 0,25 м для частоти f = 186 Гц (п = 5600 об/хв) для різних марок двигунів розраховані рівні низькочастотного шуму випуску (табл. 1). Таблиця 1 – Розрахунковий рівень низькочастотного шуму випуску

References

1. Луканин В.Н., Гудцов В.Н., Бочаров Н.Ф. Снижение шума автомобиля. Москва: Машиностроение, 1981. 243 с.

2. Петров Л.М., Макарчук В.І., Павлішин П.М., Борисенко Т.М. Дослідження глушників вантажних автомобілів з метою виявлення небезпечних умов їх роботи. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса, 2015. Вип. 78. С. 25-38.

3. Куновский Э.Б. Идентификация источников шума автомобіля. Минск: Технопринт, 2005. 324 с.

Published

2019-03-08

How to Cite

Миронюк, О. (2019). Шум випуску відпрацьованих газів автомобіля. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 3(611). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/7175