Система інноваційного розвитку підприємства.

Authors

  • ОМ Лозовський Украина
  • ЮС Компанієць Украина

Abstract

За вже традиційним визначенням Й. Шумпетера, інновації, це «втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу». Крім того інновація розглядалася Й. Шумпетером як нова функція виробництва, її нова комбінація[1]. Сьогодні можна відмітити такі підходи до поняття інновації: Нововведення, яке ще недостатньо поширене у суспільному виробництві. Нововведення, впровадження нових ідей, технологій, видів продукції тощо в організацію продукції, виробництво, управління підприємством та галуззю. Щось, що сприймається як нове, як нововведення.

References

1.http://iee.org.ua/ru/great_scientist/2/ Жизнь и творчество Й. Шумпетера

2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. - Держкомстат України. – 2011.

3. Соловей К.Я. Сбалансированная система показателей как инструмент объективной оценки эффективности инновационной деятельности предприятия // Актуальные проблемы экономики. – 2010. - №1. – С. 155-163.

Published

2011-08-22

How to Cite

Лозовський, О., & Компанієць, Ю. (2011). Система інноваційного розвитку підприємства. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 41(265). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/80751