Мотивация персонала как средство повышения качества на предприятии

Authors

  • НА Оразбаева Республика Казахстан
  • ОА Андреева Республика Казахстан

References

1

Published

2018-04-07

How to Cite

Оразбаева, Н., & Андреева, О. (2018). Мотивация персонала как средство повышения качества на предприятии. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 10(570). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/9538