Щодо питання недобросовісної конкуренції шляхом введення в оману споживачів в сфері пакування продукції

Authors

  • ВВ Ларичев Украина

Abstract

При здійсненні господарської діяльності суб’єкти господарювання прагнуть здобути економічні переваги в порівнянні зі своїми конкурентами для здобуття найбільшої долі на ринку. Це відбувається у формі змагання, яке в юриспруденції має назву – економічна конкуренція. На даний момент сталий розвиток, притаманний країнам Європейського простору припинився, причиною цього можна назвати світову економічну кризу – негативне явище, яке не пройшло повз економіки України. Криза відображається у багатьох сферах суспільного життя та підвищує економічну конкуренцію – кожний підприємець прагне залишитися на ринку незважаючи на кризові явища в економіці. В такій ситуації багато суб’єктів підприємницької діяльності не можуть конкурувати використовуючи тільки правомірні способи та методи змагання. Чим більше економічна конкуренція – тим більше спокуса використовувати засоби недобросовісної конкуренції. Відносини щодо захисту економічної конкуренції та захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законами України «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції». Закон України «Про захист економічної конкуренції» визначає поняття економічної конкуренції - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. В свою чергу Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначає не менш важливе та необхідне поняття недобросовісної конкуренції - будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. 13 січня 2009 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»». Позитивною новелою закону є прийняття ст. 15-1, яка визначає таке правопорушення як поширення інформації, що вводить в оману, тобто повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання. Так, існують різні товари, які реалізуються товаровиробниками протягом значного часу (може навіть десятки років) в незмінній упаковці однакового розміру та з певною кількістю продукції. Така типова упаковка використовується всіма товаровиробниками продукції, не відрізняється за формою, а відрізняється тільки позначеннями. які вказують на товаровиробника.

References

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // Юридичний вісник України. – 2002. – 10. – № 43.

Published

2010-03-07

How to Cite

Ларичев, В. (2010). Щодо питання недобросовісної конкуренції шляхом введення в оману споживачів в сфері пакування продукції. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 30(206). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/96757