Іноземні інвестиції, як джерело фінансування розвитку сільського господарства

Authors

  • ТМ Полянчич Украина

Abstract

Для прийняття рішень в комп’ютерних системах кардіодіагностики, необхідним етапом є обґрунтування діагностичних (прогностичних) ознак, за якими здійснюється автоматизована комп’ютерна діагностика функціонального стану серцево-судинної системи людини. У роботах [1, 2], для автоматизованої комп’ютерної діагностики стану серцево-судинної системи людини як діагностичні ознаки використано оцінки математичних сподівань кардіосигналів (електричної природи), які ґрунтуються на їх математичній моделі у вигляді циклічного випадкового процесу. У даній роботі, пропонується доповнити ці ознаки діагностичними ознаками, які отримуються внаслідок сумісної статистичної обробки синхронно зареестрованих кардіосигналів (СЗКС), а саме – оцінками їх взаємних кореляційних функцій, які отримано з використанням результатів робіт [3-6], де обґрунтовано математичну модель та методи сумісної статистичної обробки синхронно зареєстрованих кардіосигналів у вигляді вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів. З метою зменшення розмірності простору діагностичних ознак, при проведенні сумісного статистичного аналізу синхронно зареєстрованих кардіосигналів, як діагностичні ознаки пропонується використовувати коефіцієнти ортогональних розкладів статистичних оцінок взаємокореляційних функцій компонент СЗКС у двовимірний тригонометричний ряд Фур’є. Так, реалізацію статистичної оцінки / взаємної кореляційної функції, можна розкласти у двовимірний ряд Фур’є у комплексній формі, а саме: де / - двовимірний тригонометричний ортогональний базис на області /; множина / є множиною спектральних коефіцієнтів, які визначаються згідно із формулою: Коефіцієнти / загалом є комплексними, а саме, мають таке зображення:

References

1

Published

2010-03-07

How to Cite

Полянчич, Т. (2010). Іноземні інвестиції, як джерело фінансування розвитку сільського господарства. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 30(206). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/96877