Vol. 35 No. 595 (2018): 595 special issue, XIV МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА XXI ВЕК» , 15 - 22 октомври , 2018 , София

Published: 2020-10-30

Articles