Vol. 32 No. 592 (2018): 592 special issue, XIV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «NASTOLENÍ MODERNÍ VĚDY» , 22 - 30 září , 2018 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles