Vol. 28 No. 588 (2018): 588 special issue, XIV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «PŘEDNÍ VĔDECKÉ NOVINKY» , 22 - 30 srpna , 2018 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles