Vol. 27 No. 587 (2018): 587 special issue, XIV МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВИНИ НА НАУЧНИЯ ПРОГРЕС» , 15 - 22 август , 2018 , София

Published: 2020-10-30

Articles