Vol. 24 No. 584 (2018): 584 special issue, XIV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «APLIKOVANÉ VĔDECKÉ NOVINKY» , 22 - 30 červenců , 2018 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles