Vol. 34 No. 690 (2020): 690 special issue, XVI MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «PŘEDNÍ VĔDECKÉ NOVINKY» , 22 - 30 srpna , 2020 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles