Vol. 16 No. 576 (2018): 576 special issue, XIV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «VĔDECKÉ POKROK NA PŘELOMU TYSYACHALETYÍCH VĔD» , 22 - 30 kvĕtna , 2018 , Praha