Vol. 11 No. 571 (2018): 571 special issue, XIV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĔD» , 22 - 30 kvĕtna , 2018 , Praha

Published: 2020-10-30