Vol. 17 No. 529 (2017): 529 special issue, XIII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИНАМИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА » , 15 - 22 юли , 2017 , София

Published: 2020-10-30

Articles