Vol. 12 No. 524 (2017): 524 special issue, XIII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА» , 15 - 22 юни , 2017 , София

Published: 2020-10-30

Articles