Vol. 5 No. 517 (2017): 517 special issue, XIII MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĔD» , 22 - 30 kvĕtna , 2017 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles