Vol. 3 No. 515 (2017): 515 special issue, XIII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА» , 15 - 22 април , 2017 , София