Vol. 27 No. 683 (2020): 683 special issue, XVI МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИНАМИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА » , 15 - 22 юли , 2020 , София