Vol. 43 No. 507 (2016): 507 special issue, XIII MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «VĔDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI» , 22 - 28 února , 2017 , Praha