Vol. 38 No. 502 (2016): 502 special issue, XIII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАСТОЯЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ» , 17 - 25 януари , 2017 , София

Published: 2020-10-30

Articles