Vol. 25 No. 489 (2016): 489 special issue, XII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА XXI ВЕК» , 15 - 22 октомври , 2016 , София

Published: 2020-10-30

Articles