Vol. 19 No. 483 (2016): 483 special issue, XII MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «NASTOLENÍ MODERNÍ VĚDY» , 22 - 30 září , 2016 , Praha