Vol. 24 No. 680 (2020): 680 special issue, XVI MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «AKTUÁLNÍ VYMOŽENOSTI VĔDY» , 22 - 30 června , 2020 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles