Vol. 17 No. 481 (2016): 481 special issue, XII MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «PŘEDNÍ VĔDECKÉ NOVINKY» , 22 - 30 srpna , 2016 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles