Vol. 13 No. 477 (2016): 477 special issue, XII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИНАМИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА » , 15 - 22 юли , 2016 , София

Published: 2020-10-30

Articles