Vol. 9 No. 473 (2016): 473 special issue, XII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА» , 15 - 22 юни , 2016 , София