Vol. 23 No. 679 (2020): 679 special issue, XVI МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА» , 15 - 22 юни , 2020 , София

Published: 2020-10-30

Articles