Vol. 5 No. 469 (2016): 469 special issue, XII MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «VĔDECKÉ POKROK NA PŘELOMU TYSYACHALETYÍCH VĔD» , 22 - 30 kvĕtna , 2016 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles