Vol. 47 No. 463 (2015): 463 special issue, XII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА» , 15 - 22 април , 2016 , София