Vol. 20 No. 676 (2020): 676 special issue, XVI MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «VĔDECKÉ POKROK NA PŘELOMU TYSYACHALETYÍCH VĔD» , 22 - 30 kvĕtna , 2020 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles