Vol. 13 No. 429 (2015): 429 special issue, XI МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВИНИ НА НАУЧНИЯ ПРОГРЕС» , 15 - 22 август , 2015 , София

Published: 2020-10-30

Articles