Vol. 16 No. 672 (2020): 672 special issue, XVI MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĔD» , 22 - 30 kvĕtna , 2020 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles